Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Trung Lê Nhật

    75 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 18:23

    Rất đồng cảm, nhưng ngoài trang cộng đồng còn có hội nhóm chủ xe nữa bác, các anh chị em chủ xe đều chia sẻ giúp đỡ nhau rất nhiệt tình, có sự cố hay lỗi gì đều hỗ trợ nhau hết bác