Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • Mười Lê Thế

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    25/08/2023 lúc 20:19

    Làm thế nào để biết mình có được tặng VFS hay ko ạ?