Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Thánh phượt xe điện

    115 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 20:53

    Bác không add số Vin thì trước 15/8 chỉ là hạng Danh dự (hạng chưa có xe), quy định chỉ có hạng Chủ xe (tức là phải add số Vin) mới được quà. Quy định đã vậy thì chúng ta vui vẻ chấp nhận.