Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Thông Trần Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 21:27

    Mình là hạng Thành Viên vậy là đã được chưa nhỉ