Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • @ 168

    104 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 22:01

    Bạn vẫn là chủ xe mà, xe xăng chủ, xe điện chủ thì ok. Thêm 1 điều kiện nữa là giữ hạng thành viên chủ xe. Đăng đại 1 ý tưởng nào để chia sẻ là ok. Giữ hạng…đủ 2 cái này mình nghĩ bạn đủ điều kiện mà🚗