Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • @ 168

    104 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 22:07

    Quan trọng nhất là khi đăng ký đầu tiên ấy, có VIN là chủ xe , và bây giờ còn là chủ xe🚗