Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Phong Vũ

    0 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 22:12

    Đúng vậy đã nói là tri ân những người tiên phong thì nên tặng hết cho chủ xe chứ