Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Trung Vũ

    67 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 22:18

    Vậy thì bạn nên đăng kí và chờ đến quà đợt sau thôi chứ đây là tri ân thành viên cộng đồng vin toàn cầu .đến lúc có quà bác mới vào đăng kí