Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • Thao Hoang

    50 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 22:21

    Em cũng là người tiên phong.mua xe từ cuối năm 2022.mà k đăng ký lên thành viên . Ngậm ngùi