Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Thành Hà Chí

    75 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 23:18

    Vô lý ở chỗ khi đăng ký thành viên bắt buộc phải vào số Vin nhưng hệ thống lại ghi nhận không là chủ xe do chưa nhập số vin. Chỉ ghi nhận theo hệ thống mà không xem xét thực tế. Nếu khách hàng đã có vào đăng ký thành viên thì ít ra cũng ghi nhận khách hàng có động thái quan tâm. Cách trao quà và nhận quà không phải lúc nào cũng tốt . Và cách chăm sóc khách hàng của Vinfast đang làm cho tôi bắt đầu thất vọng.