Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • CƯỜNG PHÓ MẠNH

    50 VF Points
    Thành viên
    26/08/2023 lúc 00:03

    Mình cũng như bạn, ad trả lời do áp số vin muộn, thực tế là khi đăng ký tk đã yêu cầu nhập VIN rồi, chỉ vì trang cộng đồng thay đổi hạng thành viên nên một số thành viên bị hạ hạng và yêu cầu nâng hạng bằng cách nhập số VIN, cuối cùng ngày nâng hạng lại là ngày được tính là ngày mới đăng ký nên không tính đủ điều kiện. Đây là lý do không thuyết phục, đề nghị Vinfast xem lại việc áp dụng điều kiện chính xác, thuyết phục hơn cho những trường hợp như thế này.