Home Diễn đàn Tin tức KN 1 năm cộng đồng Vinfast toàn cầu, Vinfast 3 miền chúng ta thân thiết như tình anh em. Trả lời cho: KN 1 năm cộng đồng Vinfast toàn cầu, Vinfast 3 miền chúng ta thân thiết như tình anh em.

  • Nguyễn Quốc Tuấn

    25 VF Points
    Thành viên
    26/08/2023 lúc 07:00

    Chúng ta hãy đoàn kết, ủng hộ vinfast … để nghành công nghiệp ô tô điện Việt Nam ngày càng vươn tầm thế giới, góp phần đưa Việt Nam ngày càng thịnh vượng hơn