Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • BẮC VĂN HOÀNG

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    26/08/2023 lúc 07:18

    Tôi là chủ xe xăng Lux SA mua xe từ đầu năm 2020 nhưng không đăng ký thành viên trước 15/8 nên không được nhận quà.