Home Diễn đàn Đánh giá xe Vf9 chạy được bao nhiêu km đường trường Trả lời cho: Vf9 chạy được bao nhiêu km đường trường

  • An Ngô Thanh

    50 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 08:32

    Đăng ký mua VF9 ngay ngày ra mắt là bởi vì thông tin công bố ban dâud của Hãng là mỗi lần sạc đi được 580km và sau đó cập nhật sẽ lên được 680km. Bây giờ mới chỉ được hơn 400km thấy không được thoải mái lắm