Home Diễn đàn Tin tức Khảo sát có quà ngay, chỉ có trên cộng đồng Vinfast Trả lời cho: Khảo sát có quà ngay, chỉ có trên cộng đồng Vinfast

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 10:55

    Đóng cửa rồi, nhớ thường xuyên theo dõi diễn đàn và Hội nhóm trưởng có thông báo thường xuyên mà. Tháng 10 sắp đến cả nhà chúu ý nhé, quà lớn đấy🚗