Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Đình Tý Trần

    25 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 11:23

    mình đăng ký trước 15/8 nhưng không để ý là thành viên danh dự, nhìn lại thì đã qua 3 ngày so với quy định! buồn thật các bác ạ