Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Hợp Hoàng Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 14:19

    Lần này còn mập mờ khiến nhiều anh em thất vọng thế thì hy vọng lần sau chắc đc gói kẹo dẻo từ vinfast.. khuyên anh em nên tụt xuống đất cả đi, đừng đu trên cao nửa đỡ té đau lần 2. Chắc tại VFS tăng giá quá nó tiếc của ấy mà.