Home Diễn đàn Tâm sự Đề nghị tặng cổ phiếu cho chủ xe ô tô mua từ ngày đầu 2019 đến nay vẫn sở hữu Trả lời cho: Đề nghị tặng cổ phiếu cho chủ xe ô tô mua từ ngày đầu 2019 đến nay vẫn sở hữu

  • DŨNG BÙI THẾ

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 16:06

    Tôi đặt cọc mua xe Fadil từ năm 2018 phải chờ gần 1 năm mới nhận được xe. Đến năm 2021 lại nâng đời lên gầm cao Lux SA 2.0, cũng do mình không còn trẻ nên không cập nhật được thông tin kịp thời, nay Vinfast có chương trình thưởng cổ phiếu cho những người tin tưởng và ủng hộ Vinfast, thấy mình không trong diện được xét duyệt cũng hụt hẫng và trạnh lòng ghêTôi đặt cọc mua xe Fadil từ năm 2018 phải chờ gần 1 năm mới nhận được xe. Đến năm 2021 lại nâng đời lên gầm cao Lux SA 2.0, cũng do mình không còn trẻ nên không cập nhật được thông tin kịp thời, nay Vinfast có chương trình thưởng cổ phiếu cho những người tin tưởng và ủng hộ Vinfast, thấy mình không trong diện được xét duyệt cũng hụt hẫng và trạnh lòng ghê