Home Diễn đàn Tâm sự VF5 vượt ngưỡng 10.000 km! Trả lời cho: VF5 vượt ngưỡng 10.000 km!

 • Hợp Hoàng Văn

  0 VF Points
  Thành viên
  27/08/2023 lúc 17:06

  Chạy dịch vụ mà 1 tháng hơn 1 vạn km thì nhanh giàu lắm! Mà chạy cỡ này chắc vinfast 1 năm tốn 1 quả pin với ông này quá.

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 1 tháng trước by  Hợp Hoàng Văn.