Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Trịnh Tùng Ngọc

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 21:24

    Mình cũng đăng ký rồi và bên vin gửi Mail đã nhận hồ sơ chờ duyệt? Nên cũng trưa biết có dc gì ko