Home Diễn đàn Tâm sự Đề nghị tặng cổ phiếu cho chủ xe ô tô mua từ ngày đầu 2019 đến nay vẫn sở hữu Trả lời cho: Đề nghị tặng cổ phiếu cho chủ xe ô tô mua từ ngày đầu 2019 đến nay vẫn sở hữu

  • TRẦN QUỐC KHÁNH

    50 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 22:06

    E đây bác, mua xe và đăng ký thành viên từ 12/2022, ko để ý, đến 17/8 mới gán số Vin, vẫn bị từ chối. ko được nhận quà VFS