Home Diễn đàn Tin tức Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm Trả lời cho: Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm

  • Duong Dong

    0 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 13:59

    Đúng rồi bác, b để ý mới khởi động thì vào R lúc nào cũng vậy, còn đang đi bình thường bác vào R thì có phải nhả đâu. Tính năng an toàn thôi.