Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

 • Vũ Quốc Bình

  60 VF Points
  Thành viên
  29/08/2023 lúc 14:13

  70% ko đc bác ah. bác xem

  <header>Thống kê số liệu ace là chủ xe và là thành viên trang cộng đồng Vinfast trước 15.08.2023</header>

  Cảm ơn bạn đã tham gia khảo sát!

  • Đã cập nhật số Vin trước 15.08.202335.40%97 votes

  • Đã cập nhật số Vin sau 15.08.202361.68%169 votes

  • Hiện nay vẫn chưa cập nhật số Vin2.92%8 votes