Home Diễn đàn Đánh giá xe Huyền thoại Lux A, Lux SA Trả lời cho: Huyền thoại Lux A, Lux SA

  • Quốc Việt Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 14:13

    chưa bjo hối hận khi mua Lux A,vì nghèo nên ko mua đc sớm nên đc trời thương bắt đáy thành công năm ngoái,ở huyện mình mình là chiếc xe Vinfast đầu tiên luôn,dập tắc mọi nghi ngờ của mn trc đó bằng cách cho chạy thử và jo đã có thêm 2 chiếc Lux A hiện diện,đang rù quếnh ông a mình đổi Sorento lên Lux SA