Home Diễn đàn Tin tức Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm Trả lời cho: Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm

  • Minh Minh

    75 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 14:50

    Vô R đạp ga tự nhả. làm gì phải nhả thắng tay. lâu giờ bạn phải nhả bằng tay hả. đó là tính năng an toàn chống trôi. Cái này khuyến cáo nên đọc kỹ HDSD nha