Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Thành viên cộng đồng từ 2022 , 17/8 vào update số vin xe đang đi hiện tại thì báo không đủ điều kiện nhận quà ??? Trả lời cho: Thành viên cộng đồng từ 2022 , 17/8 vào update số vin xe đang đi hiện tại thì báo không đủ điều kiện nhận quà ???

  • Thái Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 15:35

    Mình cũng bị hạ hạng.