Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Vũ Quốc Bình

    50 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 15:37

    chẳng có quy định nào hãng đưa ra là phải cập nhật số vin trong mục thông tin tài khoản, bởi vi chủ xe khi đăng ký đã nhập số VIN ngay bước đầu tiên, sau đó nhận OTP xác thực chủ xe . và đăng ký tài khoản diễn đàn thành công