Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Vũ Quốc Bình

    50 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 15:39

    ngay bước 1 đk tk đã nhập số vin rồi, sau đó nhận OTP xác thực chủ xe, còn cái mục nào nào đó là ko có hg dẫn gì cả