Home Diễn đàn Tin tức Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS” Trả lời cho: Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS”

  • Nguyễn thị Thảo

    0 VF Points
    Thành viên
    30/08/2023 lúc 20:57

    Chúc mừng bác,e cũng gửi hs từ ngày 24 mà chưa nhận đc thông báo,thông báo gửi về mail hay đâu zậy bác