Home Diễn đàn My VinFast Moment Tự tôn yếu kém! Trả lời cho: Tự tôn yếu kém!

 • Cô giáo Hằng

  200 VF Points
  Thành viên
  30/08/2023 lúc 23:13

  cứ nhiệt tình hết mình trên diễn đàn thì cũng tới ngày quà về tới tấp thôi Bác ơi.
  Chính sách đã rõ là như vậy. Mình chọn cơ hội tiếp theo cho tất cả đi Bác