Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Cường Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 09:31

    Vin không thông báo đến khách hàng nên cũng k nắm bắt được thông tin