Home Diễn đàn Tin tức Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS” Trả lời cho: Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS”

  • Lâm Trang Hoàng Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 09:55

    Tuyệt vời quá ạ. Chúc mừng bác. Em cũng đang hồi hộp chờ đợi ạ. Ngày nào cũng check mail luôn á 😆😆