Home Diễn đàn Đánh giá xe ĐẰNG SAU DV HẬU MÃI VIN. GÓI BẢO HÀNH 10 NĂM 200K Km Trả lời cho: ĐẰNG SAU DV HẬU MÃI VIN. GÓI BẢO HÀNH 10 NĂM 200K Km

  • Tuyên Bùi

    0 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 09:55

    gần đây xe điện hay lỗi nhiều nên lúc nào xưởng VF cũng trong tình trạng phải chờ, nhưng tới giờ em vẫn khá yên tâm về hậu mãi của VF 😀