Home Diễn đàn Tin tức Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS” Trả lời cho: Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS”

  • Hà Đỗ Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 10:07

    Vậy là bao lâu kể từ ngày Bác nộp hồ sơ thì nhận đc giấy CN hả Bác?