Home Diễn đàn Tâm sự CÁC CỔ ĐÔNG DANH DỰ CỦA VINFAST ƠI! MÌNH CHÀO NHAU 1 CÁI NÀO… Trả lời cho: CÁC CỔ ĐÔNG DANH DỰ CỦA VINFAST ƠI! MÌNH CHÀO NHAU 1 CÁI NÀO…

  • Hiệp Nguyễn Đình

    25 VF Points
    Thành viên VVIP
    31/08/2023 lúc 12:25

    Cộng đồng còn nhiều chương trình cho thành viên lắm, nên cụ cứ yên tâm và chuẩn bị tinh thần để nhận các phần quà khác thôi