Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • NGUYỄN VĂN DỤC NGUYỄN VĂN DỤC

    0 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 07:20

    Vf9 có phiên bản phần mềm mới rồi phải không mọi người ơi có ai hóng được gì không