Home Diễn đàn Tin tức Người Việt nâng tầm trở thành nhà đầu tư quốc tế, đơn giản là đi xe ôtô Vinfast sở hữu Cổ phiếu $VFS. Trả lời cho: Người Việt nâng tầm trở thành nhà đầu tư quốc tế, đơn giản là đi xe ôtô Vinfast sở hữu Cổ phiếu $VFS.

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 07:47

    Ok hay quá bạn ơi. Bạn nhận Giấy chứng nhận chưa 🚗