Home Diễn đàn Tin tức Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS” Trả lời cho: Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS”

  • Long Lương Hải

    25 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 08:19

    Bác được chuyển danh dự là mừng rồi, con còn nghĩ phải chuyển sang khách vãng lai mới đúng, đến cái avatar bác còn chẳng muốn gắn thì nói gì đến việc tham gia bình luận viết bài đóng góp cho diễn đàn. Các cụ có câu “đường lâu không đi đường đầy cỏ dại người không qua lại người thành người dưng”