Home Diễn đàn Tâm sự CÓ BÁC NÀO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ 30 CỔ VFS CHƯA HỢP LỆ KHÔNG? Trả lời cho: CÓ BÁC NÀO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ 30 CỔ VFS CHƯA HỢP LỆ KHÔNG?

 • Phúc Nguyễn Đại

  25 VF Points
  Thành viên
  01/09/2023 lúc 09:36

  Không bác ơi. Em thành viên từ 2022 cơ.

  Em nghi là không hợp lệ do đăng ký xe em đứng tên công ty.