Home Diễn đàn Tâm sự CÓ BÁC NÀO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ 30 CỔ VFS CHƯA HỢP LỆ KHÔNG? Trả lời cho: CÓ BÁC NÀO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ 30 CỔ VFS CHƯA HỢP LỆ KHÔNG?

  • Hòa Trần

    25 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 09:39

    có bài đăng hướng dẫn cụ thể về vấn đề hồ sơ không hợp lệ ấy cụ. Cụ chịu khó tìm 1 chút là thấy trên diễn đàn mà