Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Nhận được thư Chúc mừng thành viên đã nhận phần quà tương đương 30 cổ phiếu VFS❤️ Trả lời cho: Nhận được thư Chúc mừng thành viên đã nhận phần quà tương đương 30 cổ phiếu VFS❤️

  • Long Nguyễn Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 10:15

    Chưa bác ạ. Đăng ký từ 24/08 giờ vẫn chưa nhận được