Home Diễn đàn Tin tức Người Việt nâng tầm trở thành nhà đầu tư quốc tế, đơn giản là đi xe ôtô Vinfast sở hữu Cổ phiếu $VFS. Trả lời cho: Người Việt nâng tầm trở thành nhà đầu tư quốc tế, đơn giản là đi xe ôtô Vinfast sở hữu Cổ phiếu $VFS.

  • Thành Phạm Quang

    50 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 10:31

    Em chưa nhận được nhận quà mà bác cứ viết thế này làm anh em nôn nao quá :))