Home Diễn đàn Tin tức Người Việt nâng tầm trở thành nhà đầu tư quốc tế, đơn giản là đi xe ôtô Vinfast sở hữu Cổ phiếu $VFS. Trả lời cho: Người Việt nâng tầm trở thành nhà đầu tư quốc tế, đơn giản là đi xe ôtô Vinfast sở hữu Cổ phiếu $VFS.

  • LE HOANG LAM

    0 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 10:34

    Mình sẽ bắt đầu nghiên cứu TTCK từ đây.