Home Diễn đàn Tin tức Tải app Cộng đồng Vinfast không cần vào trình duyệt Trả lời cho: Tải app Cộng đồng Vinfast không cần vào trình duyệt

  • Lê Tiến Quân

    75 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 17:59

    Chưa có app nên mọi người có thể ghim trang web cộng đồng vinfats lên màn hình chính.khi đó sẽ tiện cho trình duyệt.và chúng ta sẽ nhớ tới cộng đồng mỗi khi mở đt!