Home Diễn đàn Tin tức Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast Trả lời cho: Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast

  • Lê Tiến Quân

    75 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 18:03

    Một trong những tiêu chí để mình lựa chọn xe điện!