Home Diễn đàn Tin tức Chính sách bán xe ô tô VinFast tháng 9/2023; thêm quà lên đến 15.000.000 VNĐ nếu đặt theo link giới thiệu cá nhân Trả lời cho: Chính sách bán xe ô tô VinFast tháng 9/2023; thêm quà lên đến 15.000.000 VNĐ nếu đặt theo link giới thiệu cá nhân

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 18:05

    Chủ xe trở thành salle bán hàng khi nào chẳng biết 🚗