Home Diễn đàn Tin tức Chính sách bán xe ô tô VinFast tháng 9/2023; thêm quà lên đến 15.000.000 VNĐ nếu đặt theo link giới thiệu cá nhân Trả lời cho: Chính sách bán xe ô tô VinFast tháng 9/2023; thêm quà lên đến 15.000.000 VNĐ nếu đặt theo link giới thiệu cá nhân

  • Trần văn Hảo

    0 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 22:34

    Ưu đãi liên tục, chuẩn bị tiền mua vf8 thôi