Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Bí kíp sớm nhận 30 cổ phiếu $VFS bơi vào đây, mình mách Trả lời cho: Bí kíp sớm nhận 30 cổ phiếu $VFS bơi vào đây, mình mách

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 06:40

    Ok, không ai chỉ để mình mách cho. Tháng 10 này (7.10) là kỷ niệm 1 năm cộng đồng Vinfast nên cơn mưa quà là chắc chắn. Bạn nhớ nhanh tay nhé. Chúc bạn sớm nhận được quà, biết đâu xét duyệt 30VFS cho các TV sau 15.08 🚗