Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sau bao lâu sẽ nhận được phản hồi kiểm duyệt để nhận được quà 30cp cả nhà nhỉ? Trả lời cho: Sau bao lâu sẽ nhận được phản hồi kiểm duyệt để nhận được quà 30cp cả nhà nhỉ?

  • Hiền Nguyễn Thu

    0 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 07:08

    Mình nua lại xe. hủ cũ đã đăng ký tk bây giờ thay đổi thông tin thì thấy bảo k được nhận quà