Home Diễn đàn Tin tức MÓN QUÀ 30 CỔ PHIẾU VFS ĐÃ VỀ ĐẾN TAY EM !!!(Email nhận quà nằm trong mục Quảng cáo) Trả lời cho: MÓN QUÀ 30 CỔ PHIẾU VFS ĐÃ VỀ ĐẾN TAY EM !!!(Email nhận quà nằm trong mục Quảng cáo)

  • Hùng Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 14:57

    không biết chừng phần quà tương đương không thể quy đổi ra tiền mặt mà là kiểu dạng như voucher VinPearl hoặc mua xe Vinfast chẳng hạn. Rất có thể. Mình thì không may mắn nằm trong chương trình. Tiếc ngẩn ngơ!